INSCRIPCIONS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Recordeu que la inscripció només serà vàlida si està correctament presentada amb els dos documents:

FORMULARI MATRICULA OMPLERT, SIGNAT I PAGAT

BUTLLETA INSCRIPCIÓ MATRICULA

 

FORMULARI INSCRIPCIÓ SEGONS L’ACTIVITAT SOL·LICITADA OMPLERT I SIGNAT

– FORMULARI DE BAIXA D’ACTIVITAT EXTRAESCOLAR
Per a poder fer efectiva la baixa de l’activitat extraescolar cal omplir, signar i entregar a l’AMPA aquest formulari  abans del dia 20 del últim mes en què es farà l’activitat.

 

 

 

Anuncis