Informació ajuts econòmics

Benvolguts/des famílies,

 

Informar-vos que des de L’Àrea de Polítiques Socials de l’Ajuntament de Les Franqueses es torna a realitzar laconvocatòria oberta cap a tota la població per a la concessió d’ajuts econòmics per a la realització d’activitatsd’estiu, d’acord amb la necessitat detectada els darrers anys de donar resposta als recursos cap a la infància i adolescència.

 

El darrer 21 de gener es va aprovar la convocatòria i els preus màxims de les beques d’estiu.  Poden sol·licitar aquests ajuts els infants de 3 a 18 anys empadronats al municipi, que estiguin en una situació socioeconòmica desfavorable, segons els criteris del Reglament de concessió d’ajuts econòmics per a la realització d’activitats d’estiu i/o activitats extraescolars de lleure, esportives, culturals o socials.

Per a l’entrega de sol·licitud i documentació, es podran dirigir entre els dies 22 de febrer i 4 de març, ambdós inclosos, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania a Bellavista els dilluns, dimarts i divendres o al Registre General de l’Ajuntament els dimecres i dijous, dins l’horari d’atenció al públic. Es pot recollir l’imprès i informació a les mateixes dependències. També podeu trobar la informació de la convocatòria i els impresos a la pàgina web municipal, en l’apartat de tràmits.

Salutacions,

Carme Real

Directora

XERRADA “Com potenciar l’autoestima dels nostres fills”

Benvolguts/des,

Des del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut us adjuntem informació de la Xerrada “Com potenciar l’autoestima dels nostres fills” que organitza l’AMPA de l’Escola Guerau de Liost,  i que tindrà lloc el proper dimecres 17 de febrer a les 20.00h al menjador de l’Escola Guerau de Liost.

Salutacions cordials,

0001